top of page

MOCל PMA גלובלי
& מערכות כלכליות למגפה גלובלית

"יזמות היא המפתח לריבונות, וריבונות היא המפתח לישועה".

מחלק זהב2.png

פיתוח סחר* שירותים עסקיים * תמיכה מנהלית

ספקים מובילים בתוכניות "שיפור אורח החיים".

"אודה לאנ"צאנשים שחיו, אהבו ולמדו למען האושר"

TC Wealth_edited_edited.jpg
Crises at Southern Border2_edited.jpg
Crises at Southern Border2_edited_edited.jpg
Crises at Southern Border2_edited_edited.jpg
House For Sale Sign
Relaxing at Home

ברוך הבא

ברוך הבא לMOCל איגוד היזמים הפרטי של גלובלו מערכות כלכליות למגפה גלובלית, 

 

MOCל PMA גלובלי הוא יוצר שירות מלא, שיפור אורח חיים, משפחתי ועסקי של ארגונים. החברים שלנו מתעניינים בעיקר ביתרונות של "לחיות בפרטיות" ואנו מספקים את האמצעים הכספיים להרשות לעצמם את התהליך. שלנוחבילות שירות לחברים כוללים את היסודות להעצמה כלכלית-חברתית, תכנון עושר דורי, פיתוח רוחני ומרכיבי חיים מותאמים אישית. 

TC Wealth_edited_edited.jpg

שירותים

01

הרשמה 
& חברות

02

הגשת מסחר
 & שיווק

03

צריך הערכה
& רכש

04

מימון, השקעות & הכנסה בסיסית אוניברסלית

05

דיור, בריאות
& הובלה

06

תמיכה מנהלית
& תכנון עסקי

07

שינוי סטטוס דרכונים & צלחות

08

זוכה מסיבה מאובטחת
FINTECH & DOC PREP

09

ניהול עושר
הגנה על נכסים

10

תוכניות נוער של יזמים עתידיים

11

התפתחות רוחנית
ריפוי אלטרנטיבי

12

הכשרת מנהיגות מקומית, ממלכתית, לאומית

TC Wealth_edited_edited.jpg
bgImage.jpg

הצהרת משימה

MOCל PMA גלובלי היא איגוד חברות פרטי של יזמים, ספק מוביל של "תוכניות לשיפור סגנון חיים", וכוח העבודה שמאחורי MOCעבור גלובלי מערכות הבראה כלכליות של מגיפה (GPERS).GPERS הוא מאמץ הומניטרי מאחד עולמי ליצירת מאמץ מסחרי מונעהכנסה בסיסית אוניברסלית (UBI)לקהילות במשבר פיננסי תוך הקמת יסודות של עושר בר קיימא לכל חבר עד שכל משק בית יהיה עצמאי כלכלית.

 

הוקם עבור העם על ידי העם, ב- MOCל PMA גלובלי, "אנחנו העם" משתתפים במאמץ אחד שמתאים לכולם למלא את הצרכים של כל משק בית ועסק קטן בתמיכה בשוויון חברתי-כלכלי, חירות, שלום ושגשוג לכל המין האנושי.

 

"ביחד אנו עומדים, מאוחדים אנו משגשגים"

TC Wealth_edited_edited.jpg
bottom of page