top of page
Romans Lighter Shade2_edited_edited_edited.png

קהילות

 

MOCל מערכות כלכליות למגפה גלובלית הוא מאמץ הומניטרי מאחד עולמי לספק הכנסה אמינה לאנשים במשבר. ברגע שחבר משיג יציבות פיננסית, המערכת ממשיכה לשמש כהכנסה בסיסית אוניברסלית (UBI) כל עוד החבר משתתף באופן פעיל. מה הייתם עושים עם תוספת של $929.28 לשבוע?

 

משתתפים פעילים משגשגים על ידי ייצור רווחים וקידום מתנות מסחר שניתנות על ידי אלוהים, והפכוMOCל ספקי שירות חברים גלובליים מילוי חבילות שירות של חברים, ומיקור חוץ של המוצרים והשירותים שלהם לאזרחים שאינם חברים. 

bgImage
MOCfor Global: We The People

Click below to complete the following:
Matter Analysis Request Form

Coming Soon

bottom of page